Застрашен вид

От Българска Енциклопедия за Кактуси
Направо към: навигация, търсене

Застрашен вид е биологичен вид, за който съществува риск да изчезне, тъй като числеността на популацията му е силно намаляла или има опасност да не успее да се приспособи към промените в окръжаващата го среда. В много страни има специални правни норми, защитаващи някои от застрашените видове чрез забрана на лова им или създаване на Защитени територии.

Категории видове според международен съюз за защита на природата

  • Незастрашен (НЗ): няма непосредствена заплаха за оцеляването на вида.
  • Почти застрашен (ПЗ): предпоставки за неуспешно оцеляване; малък риск за изчезване, но не в близкото бъдеще.
  • Уязвим (УЯ): съществува голям риск от изчезване в не много голям период от време.
  • Застрашен (ЗА): съществува голям риск от изчезване в малък период от време.
  • Критично застрашен (КР): съществува изключително висок риск от изчезване в най-скоро време.
  • Изчезнал в природата (ИП): останали са само пленени от човека индивиди, но не се срещат в природата.
  • Изчезнал (ИЗ): последният индивид от вида е загинал или се предполага, че безсъмнено е загинал в недалечното минало. 1500 е годината, от която международен съюз за защита на природата, IUCN започва да отчита съвременни изчезнали видове.
  • Недостатъчни данни (НД): няма достатъчно информация за да се оцени риска от изчезване. Това може да стане или когато липсват сведения за големината на популациите и заплахите за тях, или когато не е точно установена валидността на таксона.