Класификация на семейство Кактусови

От Българска Енциклопедия за Кактуси
Направо към: навигация, търсене

Семейство Cactaceae - Кактацее

Cactaceae се състои от четири подсемейства:

Подсемейство Pereskioideae - Перескиоидее

Pereskioideae се състои от един род Pereskia

Подсемейство Maihuenioideae - Маихуениоидее

Maihuenioideae се състои от един род Maihuenia

Подсемейство Opuntioideae - Опунциоидее

Opuntioideae се състои от пет триба със следните родове:

Tриб Austrocylindropuntieae - Аустроцилиндропунциее

Tриб Cylindropuntieae - Цилиндропунциее

Tриб Opuntieae - Опунциее

Tриб Pterocacteae - Птерокактее

Tриб Tephrocacteae - Тефрокактее

Подсемейство Cactoideae - Кактоидее

Cactoideae се състои от девет триба със следните родове:

Tриб Browningieae - Броунингиее

Tриб Cacteae - Кактее

Tриб Calymmantheae - Калимантее

Tриб Cereeae - Церее

Tриб Hylocereeae - Хилоцерее

Tриб Notocacteae - Нотокактее

Tриб Pachycereeae - Пахицерее

Tриб Rhipsalideae - Рипсалидее

Tриб Trichocereeae - Трихоцерее